NKL 

              Fönsterrenovering & snickeri 

NKL fönsterrenovering &snickeri I Luleå 

Om oss


Ett traditionellt glasmästeri med antikvarisk inriktning

NKL fönsterrenovering &snickeri i Luleå AB är ett traditionellt glasmästeri från Luleå, Norrbotten med över 25 års erfarenhet inom yrket. Vi arbetar primärt med fönsterrenovering och traditionellt glasarbete samt tillverkning av fönster och dörrar i olika mönster och färger på beställning till både privat och offentlig miljö i hela Sverige.


Dags att renovera dina fönster?

10 Skäl
Till Varför Vi Ska Renovera Våra Fönster:1 LIVSLÄNGDEN

Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll.


2 SKÖNHETEN

Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.


3 PRIVATEKONOMIN

Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.


4 VÄRDEUTVECKLINGEN

Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.


5 SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader.


6 MILJÖN

Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.


7 INOMHUSKLIMATET

I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.


8 MATERIALEN

Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas.


9 KULTURHISTORIEN

Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet.


10 HÄLSAN

Största möjliga ljusinsläpp får en genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som också hjälper till att sprida ljuset i rummet.Kontakta oss